Việt Luật hướng dẫn các trình tự làm thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài (VPĐD) nước ngoài như sau:

 • Làm thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD ( do công ty mẹ ký tên, đóng dấu).
 • Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động, trụ sở.
 • Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa.
 • Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật ( nếu có).

1. Quyết toán trước khi giải thể văn phòng đại diện nước ngoài như sau:

 • Quyết toán thuế TNCN cho trưởng VPĐD văn phòng đại diện nước ngoài:
  • Tờ khai quyết toán.
  • Giấy xác nhận lương ( do công ty mẹ xác nhận).
  • Bảng kê số ngày cư trú.
  • Bảng tính chi tiết thuế TNCN.
  • Chứng từ nộp thuế.
  • Hợp đồng thuê nhà.
  • Hộ chiếu của trưởng VP (sao y).
 • Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại văn phòng:
  • Tờ khai quyết toán.
  • Bảng tổng hợp thu nhập.
  • Bảng chi tiết thu nhập.
  • Giấy ủy quyền quyết toán.
  • Chứng từ nộp thuế.
  • Trường hợp BHXH và BHYT do người lao động tự chi trả phải nộp chứng từBHXH hoặc quyết toán BHXH.
  • Giấy quyết định nghĩ việc của nhân viên.

2. Thủ tục chấm dứt Hoạt động VPĐD của Công ty nước ngoài tại Việt Nam

 1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
 2. Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo;
 3. Giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam.
 4. Hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng Văn phòng và các nhân sự của Văn phòng đại diện.
 5. Con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu
 6. Hợp đồng thuê địa điểm và Biên bản thanh lý Hợp đồng của Văn phòng đại diện

3. Lệ phí và thời gian dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam :

 • Phí dịch vụ: 5.000.000 VNĐ
 • Thời gian dịch vụ: 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.